Bộ Tranh Tô Màu được phát hành Thứ Tư và Thứ Bảy hằng tuần trong Mùa Chay.

Bộ Tranh được thực hiện để giúp các bé có thể cùng cha mẹ cảm nghiệm được hành trình 14 Chặng Đàng Thánh Giá. Chúng tôi hy vọng rằng các gia đình có thể gắn bó với nhau hơn trong Mùa Chay này, cũng như gặp gỡ sâu sắc trong suốt Tuần Thánh.

Nếu bạn thấy tài nguyên này có giá trị, bạn có thể Trao Đi – một cử chỉ đóng góp nhỏ bé bằng cách nhấn vào nút bên dưới.

Mọi khoản đóng góp dù nhỏ bé hay to lớn đều hết sức quý giá, vì sự tất cả sự đóng góp của các bạn đều được Chúa Thánh Thần thúc đẩy!

Bằng cử chỉ trao đi yêu thương này, Bạn đang chúc lành cho việc giáo dục Đức tin tại Singapore & Vietnam*.

Xin hỗ trợ chúng tôi để có thể có thêm nhiều tài nguyên khác trong tương lai.

*Quỹ thu được sẽ chia đều giữa Little Flock & Giáo Lý Sketching vì tài nguyên này được chia sẻ giữa hai bên.

Consider this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each must do as already determined, without sadness or compulsion, for God loves a cheerful giver. - 2 Corinthians 9:6-7

Chặng Đàng Thánh Giá: Tranh Tô màu cho Trẻ em

Click vào từng hình để tải xuống